SPÓŁDZIELNIA | KONTAKT | KONKURS | AKTY PRAWNE | PRZETARGI | OFERTY PRACY

PRZETARG

 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na

 

1. wykonanie instalacji domofonowej w kompleksie budynków : Brazylijska 3 - Saska 48 - Brazylijska 3A wraz z furtkami wejściowymi i z tablicami wywoławczymi,

 2. w budynku Międzynarodowa 38/40A wejścia na kl. 1 i 2 – wykonanie modernizacji instalacji domofonowych wraz z tablicami domofonowymi PROEL WLA i przystosowanie do wejść na breloki zbliżeniowe wraz z zakodowaniem 230 szt. breloków zbliżeniowych,

3.  w budynku przy ul. Międzynarodowej 46/48A wykonanie domofonów wewnętrznych na kondygnacjach pracujących jako wejścia do korytarzy.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 19. 10. 2017r Termin składania ofert upływa z dniem 30. 10. 2017r. do godz. 11 °°, otwarcie ofert w dniu 30. 10. 2017r. godz. 16³°. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT  . Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 


PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na:

 

Wykonanie altany śmietnikowej na działce nr 4/5  przy ul.  Międzynarodowa 68 B.

 

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 18.10.2017 r. Termin składania ofert upływa z dniem 30.10.2017 r. do godz. 11 °°, otwarcie ofert w dniu 30.10.2017 r. godz. 16º°. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT  . Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 


PRZETARG

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na:

 

Wykonanie domofonów  w kompleksie budynków ul. Brazylijska 3, Saska 48, Brazylijska  3 A wraz  z furtkami wejściowymi z tablicami wywoławczymi oraz budynek Międzynarodowa 46/48 A domofony na kondygnacjach pracujące jako wejścia do korytarzy.

 

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 12 od dnia 04.10.2017 r. Termin składania ofert upływa z dniem 12.10.2017 r. do godz. 11°°, otwarcie ofert w dniu 12.10.2017 r. godz. 16º°. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł + 23 % VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

PRZETARG

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na:

 

Wymiana szyb zbrojonych w kolorze brąz  wraz malowaniem balustrad balkonowych w budynkach Wandy 14, 16 , Zwycięzców 34.   

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 12 od dnia 26.09.2017 r. Termin składania ofert upływa z dniem 09.10.2017 r. do godz. 11 °°, otwarcie ofert w dniu 09.10.2017 r. godz. 1600. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel.: (0-22)-617-22-12 wew. 119. Koszt materiałów wynosi 100 zł + 23% VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 


 

PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na wymianę bram garażowych    w budynkach należących do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ:

 

Wykonanie i montaż bramy uchylnej w zespołach garażowych przy ul. Międzynarodowej 42A, B, C  i  44A  oraz Walecznych 74.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 14.09.2017 r. Termin składania ofert upływa z dniem 28.09.2017 r. do godz. 1100, otwarcie ofert w dniu 28.09.2017 r. godz. 1600. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel.: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł + 23% VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 


 

PRZETARG

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44  ogłasza  przetarg nieograniczony na wymianę bram garażowych   w budynkach należących do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ:

 

Wykonanie i montaż bramy uchylnej w zespołach garażowych przy ul. Międzynarodowej 42 A, B , C, 44 A, Walecznych 74.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 28.08.2017 r. Termin składania ofert upływa z dniem 11.09.2017 r. do godz. 11°°, otwarcie ofert w dniu 11.09.2017 r. godz. 16 º°. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł + 23% VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg nieograniczony na wykonanie czyszczenia i mycia elewacji wraz z malowaniem budynkach należących do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ:

 

 

Czyszczenia  i mycia ścian elewacji środkami chemicznymi , usuwanie alg , glonów i innych zabrudzeń  oraz dwukrotnego malowania  w budynkach Brazylijska 16 B , Brazylijska 18.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 25.08.2017 r. Termin składania ofert upływa z dniem 07.09.2017 r. do godz. 11°°, otwarcie ofert w dniu 07.09.2017 r. godz. 16ºº. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł + 23% VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44  ogłasza  przetarg   nieograniczony wykonanie podjazdu o konstrukcji stalowej  ocynkowanej w budynku:

 

Wykonanie projektu i pochylni dla osób niepełnosprawnych o konstrukcji stalowej ocynkowanej wraz ze schodami wejściowymi   budynku Międzynarodowa  68 B.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 25.08.2017  r. Termin składania ofert upływa z dniem 07.09.2017 r. do  godz. 11°°, otwarcie ofert w dniu 07.09.2017 r.  godz. 16³°. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł + 23%VAT  . Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 


PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza przetarg nieograniczony w zakresie ujętym w SIWZ:

 

Czyszczenie i mycie ścian elewacji środkami chemicznymi, usuwanie alg, glonów i innych zabrudzeń oraz dwukrotne malowanie w budynkach Brazylijska 16B, Brazylijska 18.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 12 od dnia 07.08.2017 r. Termin składania ofert upływa z dniem 21.08.2017 r. do godz. 1100, otwarcie ofert w dniu 21.08.2017 r. godz. 1730. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel.: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23 % VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza przetarg nieograniczony w zakresie ujętym w SIWZ:

 

Wykonanie projektu i pochylni dla osób niepełnosprawnych o konstrukcji stalowej ocynkowanej wraz ze schodami wejściowymi  budynku Międzynarodowa  68 B.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 12 od dnia 07.08.2017 r. Termin składania ofert upływa z dniem 21.08.2017 r. do godz. 1100, otwarcie ofert w dniu 21.08.2017 r. godz. 1700. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel.: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23 % VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza przetarg nieograniczony na roboty elektryczne w budynkach należących do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ:

 

Wykonanie 5-letniego przeglądu elektrycznego budynków będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa” w Warszawie.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 12 od dnia 07.08.2017 r. Termin składania ofert upływa z dniem 21.08.2017 r. do godz. 1100, otwarcie ofert w dniu 21.08.2017 r. godz. 1630. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel.: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23 % VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

 

KONKURS  OFERT

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza ,,Konkurs Ofert” na prace projektowe dla budynków należących do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ :

 

 Wykonanie projektów wymianę opraw oświetleniowych wewnętrznych  na oprawy  LED-owe   w   budynkach jednoklatkowych przy ul. Międzynarodowej  32,  34,  38,  40,  46, 54, 58, 60, 64, 66, 68 B; w budynkach dwuklatkowych przy ul. Międzynarodowej  32/34A, 38/40A, 46/48A, 58/60A oraz w budynkach przy ul. w Brazylijska 3, 3A, Saska 48, Waszyngtona 38A.

 

Dokumentacja konkursowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 20.07.2017 r r. Termin składania ofert upływa z dniem 31.07.2017 r. do godz. 1100, otwarcie ofert w dniu 31.07.2017 r. godz. 1700. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

PRZETARG

     

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na roboty elektryczne  w budynkach należących do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ:

 

Wykonanie 5-letniego przeglądu elektrycznego budynków będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa w Warszawie.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 17.07.2017 r. Termin składania ofert upływa z dniem 31.07.2017 r. do godz. 1100, otwarcie ofert w dniu 31.07.2017 r. godz. 1500. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel.: (0-22)-617-22-12 wew.  119. Koszt materiałów wynosi 100 zł + 23% VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 


PRZETARG

 

     Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na roboty sanitarne w budynkach należących do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ:

 

Wykonanie wymiany poziomów  wewnętrznej kanalizacji w piwnicy w budynku Międzynarodowa 58.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 17.07.2017  r. Termin składania ofert upływa z dniem 31.07.2017  r. do godz. 1100, otwarcie ofert w dniu 31.07.2017r. godz. 1600. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł + 23%VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na wymianę dźwigów osobowych w budynkach :

 

     ul. Międzynarodowa 32/34A kl. II prawy

     ul. Międzynarodowa 46/48A kl. II lewy

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 12.06.2017 r. Termin składania ofert upływa z dniem 29.06.2017 r. do godz. 12 °°, otwarcie ofert w dniu 29.06.2017 r  godz. 16º°. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT  . Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na wykonanie remontu pokrycia dachu  w budynku w zakresie ujętym w SIWZ:

 

Remont pokrycia dachowego budynku Międzynarodowa 38/40 A

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 05.06.2017 r. Termin składania ofert upływa z dniem 19.06.2017 r. do godz. 11 °°, otwarcie ofert w dniu 19.06.2017 r. godz. 17º°. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel.: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł + 23%VAT  . Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 


PRZETARG 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na  wymianę instalacji CO w budynkach należących do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ:

 

Wykonanie  kompleksowej wymiany instalacji co wraz z grzejnikami w budynku pawilonu Zwycięzców 46 oraz wykonanie przyłącza CO do budynku Zwycięzców 48 z rur preizolowanych o śr. 63/200 mm.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 12 od dnia 05.06.2017 r. Termin składania ofert upływa z dniem 19.06.2017 r. do godz. 11 °°, otwarcie ofert w dniu 19.06.2017 r. o godz. 16°°. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel.: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł  + 23%VAT  . Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 


KONKURS

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza konkurs w zakresie ujętym w SIWZ:

 

na realizację inwestycji budowlanej o charakterze usługowo-mieszkaniowym przy ul. Brazylijskiej 1 w Warszawie wraz z nabyciem części nieruchomości gruntowej lub też na nabycie całości niezabudowanej nieruchomości gruntowej znajdującej się przy ul. Brazylijskiej  1 w Warszawie o pow. 662  m2.

 

Dokumentacja konkursowa  - Specyfikacja  Istotnych  Warunków Zamówienia  dostępna jest  w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 1 od dnia 26.04.2017 r. oraz na stronie  internetowej   Spółdzielni www.miedzynarodowa.waw.pl.

 

Termin składania ofert upływa z dniem 25.05.2017 r. do godz. 1100, otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.05.2017 r. o godz. 1200. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel.: (0-22)-617-22-12 wew.119.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

- SIWZ - Brazylijska 1&nb

wykonanie: www.staniek.net lotus notes domino strony sklepy oscommerce portfolio internetowe wykonywanie tworzenie projektowanie stron internetowych www webmastering VBA shell linux html mysql php serwer webmaster programowanie danych bazy potokowe przetwarzanie Olsztyn Warszawa