SPÓŁDZIELNIA | KONTAKT | AKTY PRAWNE | PRZETARGI | OFERTY PRACY

PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa

ul. Międzynarodowa 44 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Dostawę i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw przy ul. Międzynarodowej 32 – 34 - 32/34A, Międzynarodowej 38 – 40 - 38/40A oraz Międzynarodowej 58/60A - 64/66A.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 03. 08. 2015 r. Termin składania ofert upływa z dniem 20. 08. 2015 r. do godz. 10 °°, otwarcie ofert w dniu 20.08.2015 r. o godz. 16 º°. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel.: (0-22)-617-22-12 wew.119.

Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 


PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na roboty elektryczne w budynkach należących do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ:

 

Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynkach Londyńska 12 , 14

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 15.07.2015r.Termin składania ofert upływa z dniem 29.07.2015r.do godz. 10 °°, otwarcie ofert w dniu 29.07.2015r. godz. 11º°. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT  . Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


          

PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na wykonanie robót instalacji sanitarnych w budynkach należących do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ:

 

 

Wykonanie projektów, wymiana zaworów grzejnikowych i montaż zaworów podpionowych  wraz z regulacją instalacji c.o.  w  budynkach   Londyńska 12,14.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 15.07.2015r.Termin składania ofert upływa z dniem 29.07.2015r.do godz. 10 °°, otwarcie ofert w dniu 29.07.2015r. godz. 12 º°. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT  . Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 


Konkurs ofert

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44 ogłasza ,,Konkurs ofert” na montaż ogrodzenia z paneli ocynkowanych i malowanych proszkowo

w kolorze brąz (drut średnicy 5mm) o wymiarach 2500 x 650 mm wraz z słupkami przy budynkach:  Międzynarodowa  38 , 38/40A kl. I, 46/48 A kl. I, 40, 46, 54, 60, 58/60A kl. II o łącznej długości

290,00 mb.

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie zamawiającego w pokoju 6 lub 7 od dnia 15 lipca 2015 roku.

 

 


PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa  44   ogłasza     przetarg   nieograniczony    na    wymianę    wodomierzy  

      w zakresie ujętym w SIWZ:

    Wymianę wodomierzy ciepłej i zimnej wody  w budynkach mieszkalnych przy ul.:

 

·         Międzynarodowa 58

·         Brazylijska 16 A

·         Brazylijska 16 B

·         Londyńska 12

·         Londyńska 14

·         Londyńska 24

·         Meksykańska 7

·         Meksykańska 9

·         Wandy 9

 

      Ogółem do wymiany 1015 wodomierzy

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 24.06.2015r. Termin składania ofert upływa z dniem 09.07.2015r.  do godz. 10 °°, otwarcie ofert w dniu 09.07.2015r. godz. 11º°. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT  . Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 


PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na wykonanie robót sanitarnych   zakresie ujętym w SIWZ:

 

Wymiana okien i malowanie klatki schodowej ,korytarzy , sali konferencyjnej

i sanitariatów w budynku Międzynarodowa 68.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 08.06.2015r. Termin składania ofert upływa z dniem 22.06.2015r.do godz. 1000, otwarcie ofert w dniu 22.06.2015 r. godz. 1600Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Tel.: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23% VAT . Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 


 

PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na wykonanie robót sanitarnych   zakresie ujętym w SIWZ:

 

Wykonanie wymiany poziomów wewnętrznej kanalizacji  w piwnicy w budynku Międzynarodowa 46/48 A.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 08.06.2015r. Termin składania ofert upływa z dniem 22.06.2015r. do godz. 1000, otwarcie ofert w dniu 22.06.2015 r. godz. 1500. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł + 23%VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 


PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na wykonanie remontu pokrycia dachu  w budynkach należących do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ:

 

1.      Remont pokrycia dachowego budynkach Międzynarodowa 46/48 A, 38, 68B, część dachu Zwycięzców 34.

 

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 01.06.2015r.Termin składania ofert upływa z dniem 15.06.2015r. do godz. 10 °°, otwarcie ofert w dniu 15.06.2015r.  godz. 16º°. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT  . Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

PRZETARG

 

S.M. „Międzynarodowa”  w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

nabycie i instalację bazy danych, stanowiącej podstawę działania Zintegrowanego Systemu Komputerowego w S.M. „Międzynarodowa”, nabycie licencji i wdrożenie, obsługę Zintegrowanego Systemu Komputerowego oraz na migrację danych z dotychczasowych systemów informatycznych do Zintegrowanego Systemu Komputerowego.

 

Termin składania ofert  upływa w dniu 26.05.2015 r. o godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.05.2015r. o  godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Dokumentacja  przetargowa do pobrania:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

- SIWZ

2. Wzór umowy:

- WZÓR UMOWY

3. Załączniki do SIWZ -

- AKTYWNE DRUKI

4. Informacja ogólna na temat SM „Międzynarodowa”:

- SM „MIĘDZYNARODOWA” - INFORMACJA OGÓLNA

5. Specyfikacja techniczna serwera :

- DANE TECHNICZNE SERWERA

 


    KONKURS OFERT

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  ,, Konkurs Ofert” na wykonanie ogrodzenia z paneli ocynkowanych proszkowo malowanych trzech placów zabaw przy budynkach : Międzynarodowa 64/66 A i 58/60 A , 38/40 A, 32/34 A.

    

Dodatkowych  informacji udzielają pracownicy Spółdzielni w pokoju nr 12

Oferty prosimy składać w terminie do 14.05.2015r.


 

PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na wykonanie remontu pokrycia dachu  w budynkach należących do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ:

 

Remont pokrycia dachowego budynkach Międzynarodowa 46/48A, 38, 68B, część dachu Zwycięzców 34.

 

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 11.05.2015r.Termin składania ofert upływa z dniem 25.05.2015r. do godz. 10 °°, otwarcie ofert w dniu 25.05.2015r.  godz. 11º°. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT  . Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 


PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Konserwację  wewnętrznych instalacji wraz  z usuwaniem  awarii oraz drobne roboty  budowlane w budynkach należących do zasobów S.M. „Międzynarodowa”.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 12 od dnia 13. 04. 2015 r. Termin składania ofert upływa z dniem 27.04.215 r. do godz. 1000, otwarcie ofert w dniu 27.04.2015 r. o godz. 1200. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel.: (0-22)-617-22-12 wew.119.

Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


 

PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44  ogłasza  przetarg   nieograniczony na wykonanie remontu pokrycia dachu  w budynkach należących do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ:

 

Remont pokrycia dachowego budynkach Międzynarodowa 38, Międzynarodowa 68B, część dachu Zwycięzców 34.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 12 od dnia 13.04.2015r. Termin składania ofert upływa z dniem 27.04.2015r. do godz. 1000, otwarcie ofert w dniu 27.04.2015 r.  godz. 1100. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 


 

KONKURS OFERT

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44 ogłasza konkurs ofert na utrzymanie terenów zielonych należących do zasobów Spółdzielni w zakresie:

koszenie trawników, cięcie pielęgnacyjne krzewów, cięcie pielęgnacyjne żywopłotów oraz stawkę za jedną roboczogodzinę prac różnych zleconych.

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Spółdzielni - pok. nr 6 i 7.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 27 kwietnia 2015 roku do godziny 1000.

 


                              PRZETARG                                                        

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Wykonanie projektu i wymianę pionów zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji w

budynku Zwycięzców 30.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 12 od dnia 31. 03. 2015 r. Termin składania ofert upływa z dniem 14. 04. 2015r. do godz. 1100, otwarcie ofert w dniu 14.04.2015 r. o godz. 1200. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł + 23%VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 


 

PRZETARG                                              

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na wykonanie robót sanitarnych zakresie ujętym w SIWZ:

 

Wykonanie projektu i wymiana pionów zimnej i ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym Zwycięzców 30

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 02.03.2015 r. Termin składania ofert upływa z dniem 16.03.2015r. do godz. 1100, otwarcie ofert w dniu 16.03.2015 r. godz. 1200. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

PRZETARG UNIEWAŻNIONY  Z POWODU   ZBYT MAŁEJ  LICZBY ZŁOŻONYCH OFERT


                                                        PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44    ogłasza  przetarg   nieograniczony na wykonanie projektu i  wymianę pionów zimnej i ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym Zwycięzców 30

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 12.02.2015 r. Termin składania ofert upływa z dniem 26.02.2015r. do godz. 11 °°, otwarcie ofert w dniu 26.02.2015r. godz. 12º°. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT  . Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

PRZETARG UNIEWAŻNIONY  Z POWODU   ZBYT MAŁEJ  LICZBY ZŁOŻONYCH OFERT


                                   

                         OGŁOSZENIE    O PRZETARGU 

S.M. Międzynarodowa ogłasza Przetarg nieograniczony na nabycie i instalację bazy danych, stanowiącej podstawę działania Zintegrowanego Systemu Komputerowego w S.M. „Międzynarodowa”.

 

Poniżej do pobrania w formacie PDF  specyfikacja   istotnych warunków zamówienia:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)

- wzór umowy

- informacja ogólna

- załącznik nr 2 siwz

- Informacja na temat zmian w treści specyfikacji

 

 

PRZETARG UNIEWAŻNIONY  Z POWODU   ZBYT MAŁEJ  LICZBY ZŁOŻONYCH OFERT

 

   


 

                              KONKURS OFERT

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa   ul. Międzynarodowa 44 ogłasza ,,Konkurs ofert” na utrzymanie terenów zielonych należących do zasobów Spółdzielni w zakresie: koszenie trawników, cięcie pielęgnacyjne krzewów, cięcie pielęgnacyjne żywopłotów oraz stawkę za jedną roboczogodzinę prac różnych zleconych.

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Spółdzielni pok. nr. 6 i 7.

  Oferty prosimy składać w terminie do dnia 13 listopada 2014 roku.

 

 


O G Ł O S Z E N I E

 

S.M. „Międzynarodowa” posiada wolne lokale użytkowe  do wynajęcia:

1.    o powierzchni 29,54m2 przy ul. Międzynarodowej 68   

2.    o powierzchni  19,13m² przy ul. Międzynarodowej 68

3.    o powierzchni  56,72m2przy ul. Międzynarodowej 68

 

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 06.11.2014 r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.11.2014 r. o godzinie 12.00

 

 

W celu obejrzenia lokali należy się kontaktować z pracownikami Działu Administracyjnego Spółdzielni pokój nr 6 tel. 22 617-22-12 wew.117, 126


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza ,,Konkurs Ofert”  na montaż znaków drogowych i wyznaczenie miejsc  parkingowych w zakresie ujętym w SIWZ:

 

Montaż znaków drogowych i wyznaczenie miejsc parkingowych przy ul. Międzynarodowej 68 B, 64/66 A, 66, 64, 58/60 A, 58, 60, 62 , 54, 46/48 A, 46, 38/40 A, 38, 40, 32/40 A, 32, 34 zgodnie z projektem organizacji ruchu.

    INFORMACJE OGÓLNE:

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 02.10.2014r. Termin składania ofert upływa z dniem 13.10.2014r. do godz. 10 °°, otwarcie ofert w dniu 13.10.2014r. godz. 11º°. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT  . Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia ,,Konkursu Ofert” bez podania przyczyny.

 


Spółdzielnia Mieszkaniowa

wykonanie: www.staniek.net lotus notes domino strony sklepy oscommerce portfolio internetowe wykonywanie tworzenie projektowanie stron internetowych www webmastering VBA shell linux html mysql php serwer webmaster programowanie danych bazy potokowe przetwarzanie Olsztyn Warszawa