SPÓŁDZIELNIA | KONTAKT | KONKURS | AKTY PRAWNE | PRZETARGI | OFERTY PRACY

PRZETARG

 

Zarząd ogłasza przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu nr 7 położonego przy ul. Brazylijskiej 20 w Warszawie wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym gruntu.

 

Lokal o powierzchni użytkowej 38,90 m² i powierzchni przynależnej – piwnicy
o powierzchni 2,30 m2
położony jest na I piętrze i składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc.

 

Wartość lokalu określona w operacie szacunkowym wynosi 248 000 zł

i stanowi cenę wywoławczą.

 

Warunki uczestnictwa:

1.    Wpłacenie wadium w wysokości 24 800 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące osiemset zł) na konto Spółdzielni PKO BP XV O/Warszawa nr 94 1020 1156 0000 7402 0007 4567. Wadium przepada, o ile osoba, która wygra przetarg nie wpłaci w ciągu 30 dni od jego rozstrzygnięcia zadeklarowanej kwoty.

  1. Złożenie oferty na zakup mieszkania z podaniem oferowanej ceny (słownie
    i liczbowo).
  2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej i zawierać:

-          imię i nazwisko oferenta,

-          adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy,

-          numer członkowski, jeżeli oferent jest członkiem S.M „Międzynarodowa”,

-          oferowaną wartość podaną słownie i liczbowo,

-          dowód wpłaty wadium i numer konta, na które należy zwrócić wadium w wypadku nie wygrania przetargu.

4.    Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą dokonać wizji w lokalu w dniach 11.04.14r w godz. 1100 – 1200 oraz 10.04.14r i 14.04.14r w godz. 1400 – 1500 po uzgodnieniu z pracownikiem działu administracyjnego pok. nr 6 tel. 617 22 12 wew. 117 lub 617 29 80.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni do dnia 15.04.2014r. do godz. 13.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.04.2014r. o godz. 13.30

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem przetargu (do wglądu w Spółdzielni) wybrany zostanie oferent oferujący najwyższą sumę za lokal.

 

Zarząd SM „Międzynarodowa” zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

                                      


                                                    PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony    na wykonanie remontu ciągów pieszych  i jezdnych  przy budynkach należących do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ:

 

  1. Remont ciągów pieszych   z ułożeniem nawierzchni z kostki betonowej przy budynkach Brazylijska 20, 20 A, 16 B, 18, 16 A.
  2. Remont ciągów pieszych  i jezdnych  z ułożeniem nawierzchni z kostki betonowej  przy budynkach Meksykańska 9, 5, 7,Wandy 14,16.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 03.04.2014r. Termin składania ofert upływa z dniem 14.04.2014r. do godz. 10 °°, otwarcie ofert w dniu 14.04.2014r. godz. 11º°. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT  . Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny


PRZETARG

      Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony    na wykonanie remontu zsypów    w budynkach należących do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ:

 

Remont   zsypów    budynkach   Międzynarodowa  32 , 34,  46,  64,  46/48 A kl. I,  58/60 A kl. I i II , 64/66 A kl. I i II.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 06.03.2014r. Termin składania ofert upływa z dniem 17.03.2014r. do godz. 10 °°, otwarcie ofert w dniu 17.03.2014r. godz. 11º°. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT  . Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


 

 


PRZETARG

 

 

 

            Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony    na wykonanie robót elektrycznych  w budynkach należących do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ:

 

Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku  Londyńska  12,14.

 

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 12.02.2014r. Termin składania ofert upływa z dniem 24.02.2014r. do godz. 10 °°, otwarcie ofert w dniu 24.02.2014r. godz. 11º°. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT  . Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


KONKURS OFERT

 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44  ogłasza ,,Konkurs Ofert”  na wykonanie projektów na wymianę instalacji  gazowej    w budynkach należących do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ:

 

Wykonanie projektów na wymianę wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach Saska 48 , Brazylijska 24, 20, 16 B , Waszyngtona 38 A oraz projektu na przyłącze gazowe i wyniesienie zaworu głównego do budynku Londyńska 24.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 29.01.2014r. Termin składania ofert upływa z dniem 06.02.2014r. do godz. 10 °°, otwarcie ofert w dniu 06.02.2014r. godz. 11º°. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


 

KONKURS OFERT

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza ,,Konkurs Ofert”  na wykonanie projektów na wymianę pionów zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji   w budynkach należących do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ:

 

Wykonanie projektów na wymianę pionów zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji   w budynkach Meksykańska 5, 9, Wandy 14, 16, Zwycięzców 30, 32,34.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 29.01.2014r. Termin składania ofert upływa z dniem 06.02.2014r. do godz. 10 °°, otwarcie ofert w dniu 06.02.2014r. godz. 12º°. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT  . Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 


 

 

PRZETARG

 

Zarząd ogłasza przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu nr 7 położonego przy ul. Brazylijskiej 20 w Warszawie wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym gruntu.

 

Lokal o powierzchni użytkowej 38,90 m² i powierzchni przynależnej – piwnicy
o powierzchni 2,30 m2
położony jest na I piętrze i składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc.

 

Wartość lokalu określona w operacie szacunkowym wynosi 248 000 zł

i stanowi cenę wywoławczą.

 

Warunki uczestnictwa:

1.    Wpłacenie wadium w wysokości 24 800 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące osiemset zł) na konto Spółdzielni PKO BP XV O/Warszawa nr 94 1020 1156 0000 7402 0007 4567. Wadium przepada, o ile osoba, która wygra przetarg nie wpłaci w ciągu 30 dni od jego rozstrzygnięcia zadeklarowanej kwoty.

  1. Złożenie oferty na zakup mieszkania z podaniem oferowanej ceny (słownie
    i liczbowo).
  2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej i zawierać:

-          imię i nazwisko oferenta,

-          adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy,

-          numer członkowski, jeżeli oferent jest członkiem S.M „Międzynarodowa”,

-          oferowaną wartość podaną słownie i liczbowo,

-          dowód wpłaty wadium i numer konta, na które należy zwrócić wadium w wypadku nie wygrania przetargu.

4.    Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą dokonać wizji w lokalu w dniach 24.01.14r w godz. 1000 – 1200 oraz 27.01.14r i 30.01.14r w godz. 1300 – 1500 po uzgodnieniu z pracownikiem działu administracyjnego pok. nr 6 tel. 617 22 12 wew. 117 lub 617 29 80.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni do dnia 04.02.2014r. do godz. 13.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.02.2014r. o godz. 13.30.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem przetargu (do wglądu w Spółdzielni) wybrany zostanie oferent oferujący najwyższą sumę za lokal.

 

Zarząd SM „Międzynarodowa” zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

.

 

 


PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty dekarskie i blacharskie w budynku należącym do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ:

 

„Remont pokrycia dachowego w budynku Meksykańska 9”

 

INFORMACJE OGÓLNE:

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 12 od dnia 13. 09. 2013r.  Termin składania ofert upływa z dniem 30. 09 2013 do godz. 10ºº. Otwarcie ofert w dniu 30. 09. 2013r. godz. 11ºº. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel. 22 617-22-12 w. 119.

Koszt materiałów wynosi 100zł + 23% VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na roboty sanitarne  w budynkach należących do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ:

 

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania  w budynku Paryska 26.

   INFORMACJE OGÓLNE:

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia  22.08.2013r. Termin składania ofert upływa z dniem 04.09.2013r. do godz. 1000, otwarcie ofert w dniu 04.09.2013 r. godz. 1100. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel. (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł + 23% VAT Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 


 

PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na wymianę bram garażowych   w budynku należącym do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ:

 

Wykonanie usługi w zakresie pięcioletniego przeglądu  technicznego budynków będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej  ,,Międzynarodowa” w Warszawie.

INFORMACJE OGÓLNE:

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 22.08.2013r. Termin składania ofert upływa z dniem 02.09.2013r. do godz. 1000, otwarcie ofert w dniu 02.09.2013 r. o godz. 1100. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel. (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł + 23%VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.”PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na wymianę bram garażowych   w budynku należącym do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ:

 

Wykonanie i montaż bramy garażowej o konstrukcji z kształtowników zamkniętych  wraz z utylizacja starej bramy  w  zespołach garażowych Międzynarodowa 42A , 42B

    INFORMACJE OGÓLNE:

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 22.08.2013r. Termin składania ofert upływa z dniem 09.09.2013r. do godz. 1000, otwarcie ofert w dniu 09.09.2013 r.  godz. 11º°. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel. (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł+ 23%VAT  . Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 


  PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na roboty dekarskie i blacharskie  w budynku należącym do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ:

 

Remont pokrycia dachowego  budynku Meksykańska 9.

    INFORMACJE OGÓLNE:

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 22.08.2013r. Termin składania ofert upływa z dniem 06.09.2013r. do godz. 1000, otwarcie ofert w dniu 06.09.2013r.  godz. 1100. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel. (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT  . Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

 


 

PRZETARG

 

Zarząd ogłasza przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 29 położonego przy ul. Londyńskiej 14 w Warszawie znajdującego się w zasobach S.M. „Międzynarodowa” w Warszawie.

 

Lokal o powierzchni użytkowej 38,90 m² i powierzchni przynależnej – piwnicy
o powierzchni 4,70 m2
położony jest na I piętrze i składa się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc.

 

Wartość lokalu określona w operacie szacunkowym wynosi 289 700 zł

i stanowi cenę wywoławczą.

 

Warunki uczestnictwa:

1.    Wpłacenie wadium w wysokości 28 970 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt zł) na konto Spółdzielni PKO BP XV o/Warszawa nr 94 1020 1156 0000 7402 0007 4567. Wadium przepada, o ile osoba, która wygra przetarg nie wpłaci w ciągu 30 dni od jego rozstrzygnięcia zadeklarowanej kwoty.

2.    Złożenie oferty na zakup mieszkania z podaniem oferowanej ceny (słownie
i liczbowo).

3.    Oferta musi być złożona w formie pisemnej i zawierać:

-         imię i nazwisko oferenta,

-         adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy,

-         numer członkowski, jeżeli oferent jest członkiem S.M „Międzynarodowa”,

-         oferowaną wartość podaną słownie i liczbowo,

-         dowód wpłaty wadium i numer konta, na które należy zwrócić wadium w wypadku nie wygrania przetargu.

4.    Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą dokonać wizji w lokalu w dniach 18.07.13r i 25.07.13r w godz. 1500 – 1700 oraz 22.07.13r w godz. 1000 – 1200 po uzgodnieniu z pracownikiem działu administracyjnego pok. nr 6 tel. 617 22 12 w. 117 lub 617 29 80.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni do dnia 31.07.2013r. do godz. 13.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2013r. o godz. 14.00.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem przetargu (do wglądu w Spółdzielni) wybrany zostanie oferent oferujący najwyższą sumę za lokal.

 

Zarząd SM „Międzynarodowa” zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 


                                    PRZETARG

 

„SM „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie systemu telewizji dozorowej CC TV w budynkach Międzynarodowa 32/34A, 38/40A, 46/48A, 58/60A, 64/66A, Londyńska 12 i 14.”

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 12 od dnia 03. 06. 2013r. Termin składania ofert upływa z dniem 12. 06. 2013 o godz. 10 ºº.

Otwarcie ofert w dniu 12. 06. 2013r. o godz. 11 ºº. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel. 22- 617- 22- 12 1 119. Koszt materiałów wynosi 100 zł + 23 % VAT.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 


 

 PRZETARG

            S.M. ,,Międzynarodowa" Warszawa ul. Międzynarodowa 44 ogłasza przetarg nieograniczony  remont ciągów pieszych i jezdnych  z ułożeniem kostki betonowej i uporządkowanie terenu / teren zielony/ przy budynkach należących do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym  w SWIZ :

 

1.      Remont ciągów pieszych  i jezdnych  z ułożeniem nawierzchni z kostki betonowej oraz uporządkowaniem terenu /teren zielony/ przy budynkach Międzynarodowa 32/34 A , 32 , 34.

2.      Remont ciągów pieszych  i jezdnych wykonanie: www.slash.com.pl 

wykonanie: www.staniek.net lotus notes domino strony sklepy oscommerce portfolio internetowe wykonywanie tworzenie projektowanie stron internetowych www webmastering VBA shell linux html mysql php serwer webmaster programowanie danych bazy potokowe przetwarzanie Olsztyn Warszawa