SPÓŁDZIELNIA | KONTAKT | KONKURS | AKTY PRAWNE | PRZETARGI | OFERTY PRACY

 

PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na roboty ogólnobudowlane w budynkach należących do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ:

 

  1. Obłożenie gresem antypoślizgowym  schodów wejściowych na I piętro i posadzka tarasu w budynku Zwycięzców 46.
  2. Obłożenie gresem ścian w przedsionkach kl. schodowych oraz wykonanie poręczy drewnianych balustrad schodowych  w budynku Zwycięzców 30.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 12 od dnia 16.05.2016 r. Termin składania ofert upływa z dniem 30.05.2016 r. do godz. 1100, otwarcie ofert w dniu 30.05.2016 r. godz. 1600. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew. 119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 


KONKURS OFERT

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza ,,Konkurs Ofert” na roboty ogólnobudowlane w zakresie ujętym w SIWZ:

 

Wykonanie tynków zewnętrznych na elewacji i  remontu pokrycia dachu  zespołu garaży Międzynarodowa 62 B.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 13.05.2016 r. Termin składania ofert upływa z dniem 23.05.2016 r.do godz. 11 °°, otwarcie ofert w dniu 23.05.2016 r. godz. 16º°. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT  . Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.”

 

 


 

 PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na roboty sanitarne w budynkach:

 

Rozbiórka pawilonu użytkowego i budynku garażowego przy ul. Brazylijskiej 1

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 12 od dnia 21.04.2016 r. Termin składania ofert upływa z dniem 28.04.2016 r. do godz. 1100, otwarcie ofert w dniu 28.04.2016 r. godz. 1700. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Tel.: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


 

PRZETARG

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na roboty sanitarne w budynkach należących do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ:

 

Montaż zaworów termostatycznych MTCV c.c.w.  w budynkach Międzynarodowa 32, 38/40A, 40, 54, 64/66A, 68 B, Brazylijska 3A, 3 , 16A , 20, 20A, 24, Saska 48, Wandy 15

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 18.04.2016 r. Termin składania ofert upływa z dniem 28.04.2016 r. do godz. 1100, otwarcie ofert w dniu 28.04.2016 r. godz. 1600. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel.: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 


 PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza ,,Konkurs Ofert” na wykonanie projektów na wymianę instalacji CO ujętych  w zakresie  SIWZ:

 

Wykonanie projektu na wymianę instalacji CO  w budynkach Międzynarodowa 58/60 A, Międzynarodowa 66 i pawilonu użytkowego Międzynarodowa 68.

 

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 12 od dnia 06.04.2016r. Termin składania ofert upływa z dniem 18.04.2016 r. do godz. 1100, otwarcie ofert w dniu 18.04.2016 r.  godz. 1600, Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel.: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23% VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 


 

 PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44  ogłasza  przetarg   nieograniczony na roboty sanitarne w budynkach:

 

Rozbiórka pawilonu użytkowego i budynku garażowego przy ul. Brazylijskiej 1.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 29.03.2016 r. Termin składania ofert upływa z dniem 14.04.2016 r. do godz. 1100, otwarcie ofert w dniu 14.04.2016 r. godz. 1600. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel. : (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł + 23% VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA  „MIĘDZYNARODOWA”

ul. Międzynarodowa 44, 03-922 Warszawa

zaprasza  do składania ofert na przeprowadzenie  badania  sprawozdania finansowego  za rok  2015.

Termin  składania ofert upływa dnia 31.03.2016 r.  o godzinie 15.00.

Termin  badania  od 11.04.2016 r.  do 21.04.2016 r.

 


 PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż zabawek placów zabaw SM ,,Międzynarodowa” ujętych w SIWZ :

 

Dostawę i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw przy ulicy Międzynarodowej 32,34,32/34A, Międzynarodowej 38,40,38/40A, Międzynarodowej 58/60A, 64/66A.

 

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 17.03.2016r. Termin składania ofert upływa z dniem 31.03.2016r. do godz. 1100, otwarcie ofert w dniu 31.03.2016r. godz. 1600, Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel.: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł + 23%VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 


 

PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44  ogłasza  przetarg   nieograniczony na roboty sanitarne w budynkach należących do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ:

 

Remont zsypu w budynku Międzynarodowa 40

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 12 od dnia 07.03.2016 r.  Termin składania ofert upływa z dniem 21.03.2016 r. do godz. 1100, otwarcie ofert w dniu 21.03.2016 r. godz. 1600. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Tel.: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23% VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


 

PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44  ogłasza  przetarg  nieograniczony na roboty sanitarne w budynkach należących do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ:

 

Wykonanie projektu i kompleksowa wymiana instalacji co wraz z grzejnikami w budynku   Międzynarodowa 58/60 A, 66, 68.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 12 od dnia 07.03.2016 r. Termin składania ofert upływa z dniem 21.03.2016r.  do godz. 1100, otwarcie ofert w dniu 21.03.2016 r.  godz. 1630. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel.: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT  . Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

  


 

PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na roboty sanitarne w budynkach należących do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ:

 

Wykonanie wymiany poziomów  wewnętrznej kanalizacji w piwnicy w budynku Międzynarodowa 64/66 A, 38/40 A.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 12 od dnia 07.03.2016 r. Termin składania ofert upływa z dniem 21.03.2016r. do godz. 1100, otwarcie ofert w dniu 21.03.2016r. godz. 1700. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel.: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23% VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

 


PRZETARG

 

Zarząd S.M. „Międzynarodowa” ogłasza przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu nr 15 położonego przy ul. Brazylijskiej 24 w Warszawie wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym gruntu.

 

Lokal o powierzchni użytkowej 39,43 m² i powierzchni przynależnej – piwnicy
o powierzchni 2,70 m2
położony jest na parterze budynku i składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc.

 

Wartość lokalu określona w operacie szacunkowym wynosi 249 000 zł i stanowi cenę wywoławczą.

 

Warunki uczestnictwa:

1.         Wpłacenie wadium w wysokości 24 900 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset zł) na konto Spółdzielni PKO BP XV O/Warszawa nr 94 1020 1156 0000 7402 0007 4567. Wadium przepada, o ile osoba, która wygra przetarg nie wpłaci w ciągu 30 dni od jego rozstrzygnięcia zadeklarowanej kwoty.

2.         Złożenie oferty na zakup mieszkania z podaniem oferowanej ceny (słownie
i liczbowo).

3.         Oferta musi być złożona w formie pisemnej i zawierać:

-                 imię i nazwisko oferenta,

-                 adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy,

-                 numer członkowski, jeżeli oferent jest członkiem S.M „Międzynarodowa”,

-                 oferowaną wartość podaną słownie i liczbowo,

-                 dowód wpłaty wadium i numer konta, na które należy zwrócić wadium w wypadku nie wygrania przetargu.

4.            Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą dokonać wizji w lokalu w dniach 03.02.16r w godz. 1000 – 1200 oraz 01.02.16r i 04.02.16r w godz. 1400 – 1600 po uzgodnieniu z pracownikiem działu administracyjnego pok. nr 6 tel. 617 22 12 wew. 117 lub 617 29 80.

 

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni do dnia 08.02.2016r. do godz. 12.30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.02.2016r. o godz. 13.00.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem przetargu (do wglądu w Spółdzielni) wybrany zostanie oferent oferujący najwyższą sumę za lokal.

 

Zarząd SM „Międzynarodowa” zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


 

PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na wykonanie wymiany instalacji gazowych  w budynkach należących do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ:

  

Wymiany wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach Waszyngtona 38, Międzynarodowa  68.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 28.12.2015r. Termin składania ofert upływa z dniem 14.01.2016r. do godz. 10 °°, otwarcie ofert w dniu 14.01.2016r. godz. 11º°. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT  . Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 


 

PRZETARG

 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony  na wykonanie prac  w zakresie ujętym w SIWZ:

 

Wymiana dźwigu osobowego w budynku Międzynarodowa 58/60 A  kl. II lewy.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 27.11.2015r. Termin składania ofert upływa z dniem 14.12.2015r. do godz. 10 °°, otwarcie ofert w dniu 14.12.2015r. godz. 11º°. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT  . Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na roboty sanitarne w budynkach należących do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ:

 

Wykonanie wymiany poziomów  wewnętrznej kanalizacji w piwnicy w budynku Międzynarodowa 58/60 A.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 23.11.2015r. Termin składania ofert upływa z dniem 07.12.2015r. do godz. 10 °°, otwarcie ofert w dniu 07.12.2015r. godz. 11º°. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT  . Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 


 

PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na  malowanie klatki schodowej  w budynkach należących do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ:

 

Malowanie klatki schodowej z uporządkowaniem przewodów elektrycznych i teletechnicznych w budynkach Międzynarodowa 58, Brazylijska 3, Saska 48 oraz wykonanie posadzek z płytek n wejściach na parter w budynkach Brazylijska 3 i Saska 48.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 09.11.2015r. Termin składania ofert upływa z dniem 23.11.2015r. do godz. 1000, otwarcie ofert w dniu 23.11.2015r. godz. 1100. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT  . Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na wykonanie remontu pokryć dachowych   w budynkach należących do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ:

 

Remont pokrycia części dachu Zwycięzców 46.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 09.11.2015r. Termin składania ofert upływa z dniem 16.11.2015r. do godz. 1000, otwarcie ofert w dniu 16.11.2015r. godz. 1100. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na wykonanie wymiany instalacji gazowych  w budynkach należących do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ:

 

 

Wymiany wewnętrznej instalacji gazowej  w budynkach Waszyngtona 38 A i Międzynarodowa  68.

 

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 09.11.2015r. Termin składania ofert upływa z dniem 23.11.2015r. do godz. 1000, otwarcie ofert w dniu 23.11.2015r. godz. 1200. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT  . Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


 

      

PRZETARG

 

     Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na wykonanie robót drogowych  zakresie ujętym w SIWZ:

 

Wymianę nawierzchni bitumicznej  na nieruchomości Międzynarodowa  38/40 A, 38,40.    

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 16.09.2015r. Termin składania ofert upływa z dniem 25.09.2015r. do godz. 10 °°, otwarcie ofert w dniu 25.09.2015r. godz. 11º°. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT  . Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 


 

PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa

ul. Międzynarodowa 44 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Dostawę i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw przy ul. Międzynarodowej 32 – 34 - 32/34A, Międzynarodowej 38 – 40 - 38/40A oraz Międzynarodowej 58/60A - 64/66A.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 03. 08. 2015 r. Termin składania ofert upływa z dniem 20. 08. 2015 r. do godz. 10 °°, otwarcie ofert w dniu 20.08.2015 r. o godz. 16 º°. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel.: (0-22)-617-22-12 wew.119.

Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 


PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na roboty elektryczne w budynkach należących do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ:

 

Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynkach Londyńska 12 , 14

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 15.07.2015r.Termin składania ofert upływa z dniem 29.07.2015r.do godz. 10 °°, otwarcie ofert w dniu 29.07.2015r. godz. 11º°. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT  . Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


          

PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na wykonanie robót instalacji sanitarnych w budynkach należących do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ:

 

 

Wykonanie projektów, wymiana zaworów grzejnikowych i montaż zaworów podpionowych  wraz z regulacją instalacji c.o.  w  budynkach   Londyńska 12,14.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 15.07.2015r.Termin składania ofert upływa z dniem 29.07.2015r.do godz. 10 °°, otwarcie ofert w dniu 29.07.2015r. godz. 12 º°. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT  . Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 


Konkurs ofert

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44 ogłasza ,,Konkurs ofert” na montaż ogrodzenia z paneli ocynkowanych i malowanych proszkowo

w kolorze brąz (drut średnicy 5mm) o wymiarach 2500 x 650 mm wraz z słupkami przy budynkach:  Międzynarodowa  38 , 38/40A kl. I, 46/48 A kl. I, 40, 46, 54, 60, 58/60A kl. II o łącznej długości

290,00 mb.

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie zamawiającego w pokoju 6 lub 7 od dnia 15 lipca 2015 roku.

 

 


PRZETARG

 

wykonanie: www.slash.com.pl 
wykonanie: www.staniek.net lotus notes domino strony sklepy oscommerce portfolio internetowe wykonywanie tworzenie projektowanie stron internetowych www webmastering VBA shell linux html mysql php serwer webmaster programowanie danych bazy potokowe przetwarzanie Olsztyn Warszawa