SPÓŁDZIELNIA | KONTAKT | KONKURS | AKTY PRAWNE | PRZETARGI | OFERTY PRACY

 

O G Ł O S Z E N I E

 

S.M. „Międzynarodowa” posiada wolne lokale użytkowe  do wynajęcia:

1. o powierzchni 247,33m2 w pawilonie przy Ul. Międzynarodowej 42

2 o powierzchni 196,25m2 piwnica w pawilonie przy ul. Międzynarodowej 42

3. o powierzchni 44,13m2 w pawilonie przy ul. Międzynarodowej 68 w Warszawie

   

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 15.03.2017 r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.03.2017 r. o godzinie 12.00 

 

Do ofert należy dołączyć dowód wpłaty wadium w wysokości 5000zł odnośnie lokalu nr 1

500zł odnośnie lokalu nr 2

1000 zł odnośnie  lokalu nr 3

 

Oferta powinna zawierać  informację dotyczącą rodzaju działalności jaką oferent ma zamiar w tym lokalu prowadzić.

 

W celu obejrzenia lokalu należy się kontaktować z pracownikami Działu Administracyjnego Spółdzielni pokój nr 6 tel. 22 617-22-12 wew.117 oraz 126.

 

Wadium należy wpłacić na rachunek Spółdzielni:

PKO BP S.A. ODDZIAŁ 127 W WARSZAWIE 94 1020 1156 0000 7402 0007 4567


 

PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na wykonanie malowanie klatki schodowej  + montaż opraw oświetleniowych w budynku należącym  do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ:

 

Malowanie  ścian i sufitów klatki schodowej i korytarzy oraz  wymiany opraw oświetleniowych na  energooszczędne z  czujką ruchu z zastosowaniem żródła światła LED w budynku Międzynarodowa 64/66 A.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 20.02.2017 r. Termin składania ofert upływa z dniem 01.03.2017 r. do godz. 11 °°, otwarcie ofert w dniu 01.03.2017 r. godz. 15º°. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT  . Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


O G Ł O S Z E N I E

 

S.M. „Międzynarodowa” posiada wolne lokale użytkowe  do wynajęcia:

1. o powierzchni 247,33m2 do którego przynależy piwnica o powierzchni 196,25m2 w pawilonie                                      przy ul.   Międzynarodowej 42 w Warszawie

2. o powierzchni 44,13m2 w pawilonie przy ul. Międzynarodowej 68

   

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 13.02.2017 r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.02.2017 r. o godzinie 12.00 

Do ofert należy dołączyć dowód wpłaty wadium w wysokości 5000zł (odnośnie lokalu nr 1)

oraz 1000zł (odnośnie lokalu nr 2)

Oferta powinna zawierać  informację dotyczącą rodzaju działalności, jaką oferent ma zamiar w lokalu tym prowadzić, więcej informacji na stronie; www.miedzynarodowa.waw.pl

 

W celu obejrzenia lokalu należy się kontaktować z pracownikami Działu Administracyjnego Spółdzielni pokój nr 6 tel. 22 617-22-12 wew.117 oraz 126

Wadium należy wpłacić na rachunek Spółdzielni:

PKO BP S.A. ODDZIAŁ 127 W WARSZAWIE 94 1020 1156 0000 7402 0007 4567

 

 


 

O G Ł O S Z E N I E

 

S.M. „Międzynarodowa” posiada wolne lokale użytkowe  do wynajęcia:

1. o powierzchni 247,33m2 do którego przynależy piwnica o powierzchni 196,25m2 w pawilonie                                      przy ul.   Międzynarodowej 42 w Warszawie

2. o powierzchni 44,13m2 w pawilonie przy ul. Międzynarodowej 68

   

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 13.02.2017 r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.02.2017 r. o godzinie 12.00 

Do ofert należy dołączyć dowód wpłaty wadium w wysokości 5000zł (odnośnie lokalu nr 1)

oraz 1000zł (odnośnie lokalu nr 2)

Oferta powinna zawierać  informację dotyczącą rodzaju działalności, jaką oferent ma zamiar w lokalu tym prowadzić, więcej informacji na stronie; www.miedzynarodowa.waw.pl

 

W celu obejrzenia lokalu należy się kontaktować z pracownikami Działu Administracyjnego Spółdzielni pokój nr 6 tel. 22 617-22-12 wew.117 oraz 126

Wadium należy wpłacić na rachunek Spółdzielni:

PKO BP S.A. ODDZIAŁ 127 W WARSZAWIE 94 1020 1156 0000 7402 0007 4567

 

 


PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na roboty sanitarne w budynkach należących do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ:

 

Wykonanie wymiany poziomów  wewnętrznej kanalizacji w piwnicy w budynku Saska 48.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 16.01.2017 r. Termin składania ofert upływa z dniem 23.01.2017 r. do godz. 1100, otwarcie ofert w dniu 23.01.2017 r. godz. 1600. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 


O G Ł O S Z E N I E

 

KONKURS OFERT - NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO 

 

S.M. „Międzynarodowa” w Warszawie posiada wolny lokal użytkowy  do wynajęcia

o powierzchni 247,33m2 do którego przynależy piwnica o powierzchni 196,25m2 w   pawilonie wolnostojącym przy ul. Międzynarodowej 42 w Warszawie.

   

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 04.01.2017 r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.01.2017 r. o godzinie 12.00 

Do ofert należy dołączyć dowód wpłaty wadium w wysokości 5000zł.

Oferta powinna zawierać  informację dotyczącą rodzaju działalności, jaką oferent ma zamiar w lokalu tym prowadzić.

 

WARUNKUI UDZIAŁU W KONKURSIE

 

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa” w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert na wynajem lokalu użytkowego w pawilonie wolnostojącym przy ul. Międzynarodowej 42 w Warszawie o powierzchni użytkowej 247,33 m2 , do którego przynależy piwnica o powierzchni 196,25 m2 z przeznaczeniem na działalność usługowo-biurową.

Otwarcie ofert odbędzie się 4 stycznia 2017 r. o godz.12.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Międzynarodowej 44 w Warszawie. Oferty należy składać do dnia 4 stycznia 2017 r. do godz.11.00

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wpłata wadium w wys. 5000,00 zł. na konto S.M. „Międzynarodowa”  nr  94 1020 1156 0000 7402 0007 4567   

Oferta powinna zawierać:

  1. Ofertę konkursową wraz z proponowaną stawką czynszu netto za 1 m2 pow.
  2. Aktualny wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej  lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
  3. Informacje o aktualnie prowadzonej działalności
  4. Dowód wpłaty wadium

Jednocześnie informujemy, że w przypadku gdy wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz ogłaszającego konkurs ofert.

Szczegółowe informacje  o warunkach konkursu można uzyskać

pod nr tel. 22 617-22-12 wew. 117 i 126

 


PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na wykonanie robót sanitarnych   zakresie ujętym w SIWZ:

 

Montaż zaworów termostatycznych MTCV c.c.w. w budynku Międzynarodowa 32/34 A

oraz montaż izolacji na poziomach instalacji c.c.w. w piwnicy w budynkach Międzynarodowa 32, 66, 68 B.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 17.11.2016r. Termin składania ofert upływa z dniem 28.11.2016 r. do godz. 1100, otwarcie ofert w dniu 28.11.2016r. godz. 1600. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł+ 23%VAT  . Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 


PRZETARG

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44

ogłasza przetarg nieograniczony  na:

 

Wykonanie posadzek korytarzy i klatki schodowej z gresu oraz obłożenie schodów między kondygnacjami  gresem  w budynku Międzynarodowa 64/66 A.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 12 od dnia 01.09.2016 r. Termin składania ofert upływa z dniem 15.09.2016 r.  do godz. 1100, otwarcie ofert w dniu 15.09.2016 r. godz. 1600, Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł + 23% VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 


PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę dźwigu osobowego w budynku ul. Międzynarodowa 38/40A klatka 2 lewy wraz z montażem monitoringu wizyjnego w kabinach windowych wg materiałów ofertowych.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 18.08.2016.Termin składania ofert upływa z dniem 31.08.2016 r. do godz. 1300, otwarcie ofert w dniu 06.09.2016 r.  godz. 1300. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel.: (0-22)617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł + 23% VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


 

PRZETARG

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na:

 

Wykonanie tynków zewnętrznych na elewacji i remontu pokrycia dachu  zespołu garaży Międzynarodowa 62 A.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 12 od dnia 08. 08. 2016 r. Termin składania ofert upływa z dniem 22. 08. 2016 r. o godz. 1100, otwarcie ofert w dniu 22. 08. 2016 r. o godz. 1600. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel.: 22-617-22-12 wew. 119.

Koszt materiałów wynosi 100 zł + 23%VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

 

PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44  ogłasza  przetarg   nieograniczony na wykonanie robót sanitarnych   zakresie ujętym w SIWZ:

 

Wykonanie  wymiany poziomów wewnętrznej  kanalizacji  w piwnicy w budynku Międzynarodowa 32/34 A.

 

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 12 od dnia 08. 08. 2016 r. Termin składania ofert upływa z dniem 25. 08. 2016 r. o godz. 1100, otwarcie ofert w dniu 25. 08. 2016 r. o godz. 1600. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel.: 22-617-22-12 wew. 119.

Koszt materiałów wynosi 100 zł + 23%VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

 

PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na:

 

Wykonanie posadzek korytarzy i klatek schodowych z wykładziny lub z gresu oraz obłożenie schodów między kondygnacjami  gresem , wykładziną  lub płytami granitowymi  w budynkach mieszkalnych Międzynarodowa38/40 A i 64/66 A.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 12 od dnia 08. 08. 2016  r. Termin składania ofert upływa z dniem 25.08.2016 r. o godz. 1100, otwarcie ofert w dniu 25. 08. 2016 r. o godz. 1700. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel.: 22 -617-22-12 wew. 119. Koszt materiałów wynosi 100 zł + 23%VAT  . Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

 

PRZETARG

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na:

 

Czyszczenie  i mycie ścian elewacji środkami chemicznymi , usuwanie alg , glonów i innych zabrudzeń  oraz dwukrotne malowanie ścian elewacji budynków: Międzynarodowa 32/34 A, 38, Saska 48, Brazylijska3, 3 A, 16 A, 20 , 24, Wandy 9.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 12 od dnia 08. 08. 2016 r. Termin składania ofert upływa z dniem 22. 08. 2016 r. o godz. 1100, otwarcie ofert w dniu 22. 08. 2016 r. o godz. 1700. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel.: 22-617-22-12 wew. 119.

Koszt materiałów wynosi 100 zł + 23% VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 


Przetarg

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza przetarg   na:

 

Wykonanie altany śmietnikowej na działce Brazylijska 3 A, 3, Saska 48.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 12 od dnia 18.07.2016 r. Termin składania ofert upływa z dniem 01.08.2016 r.  godz. 1100, otwarcie ofert w dniu 01.08.2016 r.  godz. 1600, Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Tel.: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł + 23%VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 


 

Przetarg

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza przetarg   na:

 

Wykonanie altany śmietnikowej na działce Brazylijska 3 A, 3, Saska 48.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 12 od dnia 30.06.2016r. Termin składania ofert upływa z dniem 11.07.2016r.  godz. 1100, otwarcie ofert w dniu 11.07.2016 r.  godz. 1700, Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Tel.: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł + 23%VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 


Konkurs  ofert na wykonanie altany śmietnikowej na działce Brazylijska 3 A, 3, Saska 48 został  unieważniony.

 


 PRZETARG

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza przetarg nieograniczony   na:

 

Wykonanie projektu i nawierzchni EPDM na placu zabaw przy budynkach Międzynarodowa 32/34 A, 32, 34 ; Międzynarodowa 38/40 A, 38 , 40.

 

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 12 od dnia 27.06.2016 r. Termin składania ofert upływa z dniem 11.07.2016 r.  do godz. 1100, otwarcie ofert w dniu 11.07.2016 r.  godz. 1600, Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel.: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł + 23%VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 


 PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na:

 

Wykonanie kompleksowej wymiany instalacji co wraz z grzejnikami w budynkach mieszkalnych Międzynarodowa 58/60 A kl. II , Międzynarodowa 66 i w pawilonie

użytkowym Międzynarodowa 68.

 

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 12 od dnia 23.06.2016 r. Termin składania ofert upływa z dniem 04.07.2016 r.  do godz. 1100, otwarcie ofert w dniu 04.07.2016 r.  godz. 1600, Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23% VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 


 
PRZETARG

 

      Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na:

 

Koszenie trawy, renowacja trawników, konserwacja niskiej zieleni oraz pielęgnacja i wycinka drzew na terenie SM ,,Międzynarodowa”.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 12 od dnia 16.06.2016 r. Termin składania ofert upływa z dniem 23.06.2016 r. do godz. 1100, otwarcie ofert w dniu 23.06.2016 r. godz. 1100, Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel.: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł + 23%VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 


PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na roboty ogólnobudowlane w budynkach należących do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ:

 

  1. Obłożenie gresem antypoślizgowym  schodów wejściowych na I piętro i posadzka tarasu w budynku Zwycięzców 46.
  2. Obłożenie gresem ścian w przedsionkach kl. schodowych oraz wykonanie poręczy drewnianych balustrad schodowych  w budynku Zwycięzców 30.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 12 od dnia 16.05.2016 r. Termin składania ofert upływa z dniem 30.05.2016 r. do godz. 1100, otwarcie ofert w dniu 30.05.2016 r. godz. 1600. Informacje dotyczące specyfi

wykonanie: www.staniek.net lotus notes domino strony sklepy oscommerce portfolio internetowe wykonywanie tworzenie projektowanie stron internetowych www webmastering VBA shell linux html mysql php serwer webmaster programowanie danych bazy potokowe przetwarzanie Olsztyn Warszawa